background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Tijelo nadležno za Investicijske prioritete 6ii, Prioritetne osi 6, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

Provedbeno tijelo

Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

Investitor i krajnji primatelj

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
126. brigade Hrvatske vojske 13
21230 Sinj

Partneri na projektu

Grad Trilj

Poljičke republike 15
21240 Trilj
tel. 021/ 831-135
www.trilj.hr

Općina Dicmo

Kraj 43
21232 Dicmo
tel. 021/837-937, 021/660-072
http://www.dicmo.hr

Općina Otok

Trg dr. Franje Tuđmana 8
21238 Otok
tel.021/834-503
http://www.opcina-otok.hr

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj
tel. 021/ 708-603
http://www.sinj.hr

Konzultanti na projektu

  • Proning Logo
  • Infra projekt
  • Dvokut Logo
  • Grontmij
  • Hidroprojekt

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“odobren je od strane Europske Komisije dana 12. prosinca 2014.

background

Projekt je lociran u srednjoj Dalmaciji, županija Splitsko-dalmatinska. Na području Grada Trilja i Sinja, te Općina Otok i Dicmo.

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.