background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Mjere predviđene projektom

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Aglomeracija Trilj

Mjere predviđene projektom

 • - Poboljšanja i proširenje postojećeg vodoopskrbnog sustava
 • - Sanacija i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje
 • - Proširenje sustava odvodnje u naseljima Košute, Vedrine, Jabuka i Grab
 • - Rekonstrukcija i modernizacija postojećeg UPOV-a Trilj
 • - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje

Ukupan iznos projekta 94,514 mil. kn

 • - Kohezijski fond 66,840 mil. kn (70,72 %)
 • - Nacionalna sredstva 27,674 mil. kn (29,28 %)

Aglomeracija Otok

Mjere predviđene projektom

 • - Poboljšanja i proširenje postojećeg vodoopskrbnog sustava
 • - Izgradnja mreže odvodnje naselja Otok
 • - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje

Ukupan iznos projekta 66,666 mil. kn

 • - Kohezijski fond 47,146 mil. kn (70,72 %)
 • - Nacionalna sredstva 19,520 mil. kn (29,28 %)

Aglomeracija Dicmo

Mjere predviđene projektom

 • - Poboljšanja i proširenje postojećeg vodoopskrbnog sustava u naselju Sušci

Ukupan iznos projekta 4,995 mil. kn

 • - Kohezijski fond 3,532 mil. kn (70,72 %)
 • - Nacionalna sredstva 1,463 mil. kn (29,28 %)

Aglomeracija Sinj

Mjere predviđene projektom

 • - Poboljšanje postojećeg vodoopskrbnog sustava Cetinske krajine
 • - Sanacija postojećeg sustava odvodnje na području grada Sinja
 • - Proširenje sustava odvodnje na području grada Sinja, naselja Glavice i Brnaze
 • - Proširenje i dogradnja UPOV-a Sinj na 3. stupanj pročišćavanja kapaciteta 26 000 ES
 • - Formiranje GIS baze podataka
 • - Nabava opreme za upravljanje sustavima odvodnje i vodoopskrbe

Ukupan iznos projekta 204,3  mil. kn

 • - Kohezijski fond 147,3 mil. kn (72,11 %)
 • - Nacionalna sredstva 57 mil. kn (27,89 %)

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.