background

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture.

Opis projekta

U tijeku je priprema EU projekata:

  • - Projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomeracije Trilj i Otok
  • - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Ukupni iznos planirane investicije je 370,48 mil. kn, od čega će se 264,82 mil. kn financirati iz Kohezijskog fonda EU, dok će se preostali dio od 105,66 mil. kn sufinancirati nacionalnim sredstvima.

Projekti uključuju:

  • - poboljšanja na postojećem vodoopskrbnom sustavu područja Cetinske krajine
  • - sanaciju postojeće i izgradnju nove kanalizacijske mreže na području Aglomeracije Sinj, Trilj i Otok
  • - dogradnja i modernizacija postojećih UPOV-a Sinj i Trilj za prihvat i zbrinjavanje  otpadnih voda aglomeracija Sinj, Trilj i Otok.
  • - nabava i modernizacija opreme za upravljanje sustavima odvodnje i vodoopskrbe

Svoje upite, prijedloge i mišljenja uputite nam putem priloženog obrasca.